Tanuki Nozawa

9285 Toyosato, Nozawaonsen, Shimotakai District, Nagano 389-2502

tanukinozawa.com

bookings@staynozawa.com

+81 (0) 269 85 3121